(0047) 22-50-06-63 time@medoslo.no

Hvem vi er

Vår nettstedsadresser er: https://www.medoslo.no , https://www.medbeauty.no , https://www.bontox.no , https://www.bontoxklinikken.no og https://migrene-klinikken.no .

Vi kan kontakes på post@medoslo.no

Vi har våre sider liggende hos ITPAYS som har organisasjonsnummer 983219160 og kan kontaktes på kundeservice@itpays.no

 

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av MEDOslo og selskapets konsernselskaper. MEDOslo tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette er navn, bosted, epost-adresse, telefonnummer, personnumer, kommunikasjon, teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester, med mer.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi jobber med å ivareta ditt personvern. Du kan lese om hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger. .

Hvilke opplysninger tar vi vare på:

Vi samler inn ulike opplysninger for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. 

Kontakt opplysninger

Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Disse opplysningene får vi i all hovedsak fra deg.

Personlige opplysninger

Med personlige opplysning menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Vi lagrer opplysninger som fullt navn, fødselsdato, personnummer. Denne informasjonen behøves for at din lege skal vite hvem du er. Opplysningene blir enten lagt inn av deg selv som pasient, av din lege eller helsepersonell som har en tilknytning til deg som pasient, eller de hentes via journalsystemet.

Helse opplysninger

Helse opplysninger defineres som sensitive personopplysninger. Dette kan være opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT mm. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til deg selv, din lege eller helse personell som har en tilknytning til deg som pasient. Vårt personell som kan komme i befatning med sensitive opplysninger har taushetsplikt.

Kommunikasjon

Dine eposter til/fra MEDOslo

Tekniske opplysninger

Opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem, nettleser, IP-adresse, og hvordan du navigerer på nettsidene våre. Opplysningene genereres ved din bruk av våre nettsider.

Hvordan bruker vi opplysningene:

Vi ber om disse opplysningene for å yte forsvarlig helsehjelp, samt tilby våre medisinske tjenester.

Nettside bruk

Hver gang du besøker MEDOslo sin  hjemmeside lagres informasjon om din IP-adresse, nettleser, domenenavn, påloggingstider, Internett-leverandør og hvilket nettsted du besøkte sist, informasjonskapsler (cookies) og lignende informasjon. Vi samler også inn informasjon som url-en til nettsiden du besøkte før, og når du besøker nettsiden vår. Disse opplysningene viser hvordan du bruker MEDOslo sitt nettsted. Vi bruker også anonym og oppsamlet data til å lage statistikker og rapporter for administrative formål. De brukes også til å tilpasse plattformene slik at du får en best mulig brukeropplevelse.

Kommunikasjon med deg

Når du kontakter oss lagerer vi person og kontakt informasjon som for eksempel  navn, epost adresse, telefonnummer. Dette for at vi kan svare på henvendelser og ha videre kontakt med deg.

Helsejournal

Når du mottar helsehjelp og/eller behandlinger hos MEDOslo, har helsepersonell plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg hjelp eller behandling.

Det kan også være nødvendig å hente inn opplysninger fra andre behandlingssteder, og å utveksle informasjon med andre som del av behandlingen.

Lovregler:

MEDOslo er underlagt en rekke lover og regler.

Generelt

Personopplysningsloven som også har i seg EUs personvernforordning (GDPR) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger MEDOslo lagrer og hvordan vi forvalter disse. For behandling av pasientjournaler er det pasientjournalloven som i tillegg til personopplysningsloven som setter grenser. Alle rettighetene du som pasient har er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder også for våre tjenester på internett.

I tillegg gir lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven  retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til individer, skal behandles. Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep samt informasjon fra Forbrukertilsynet og Legemiddelverket setter rammene for reklamering.

Lagring

Opplysninger lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere lege/pasient forholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter.

Innsyn

Etter personopplysningslovens regler har du som pasient rett til innsyn i opplysningene vi har lagret om deg. Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger MEDOslo har, hva de brukes til, og hvor de er innhentet fra. 

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Gi oss beskjed hvis du mener det er feil eller mangler.

Sikring

Vi har etter lovverket ansvar for at person opplysninger er tilstrekkelig sikret.

Det er kun de som har et tjenestlig behov som får tilgang til opplysninger om deg. Vi sikrer også at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Utlevering

Vi vil ikke selge, bytte eller videreformidle informasjon om deg til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Helseopplysninger kan bli utlevert til samarbeidende helsepersonell i andre deler av helsetjenesten om det tjener deg som pasient. Eksempler på dette er epikriser, sykemeldinger, omsorgstjenesten i kommunen, e-resept mv